FAQs Complain Problems

बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

कक्षा ५ र कक्षा ८ को IEMIS मा आधारित भइ परीक्षा सम्वन्धि प्रयोग पुस्तिका ।