बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

धनमाया राई

Email: 
dhanarai20@gmail.com
Phone: 
9852020417
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा
Tenure: 
1 yr