बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

पुष्प राज अधिकारी

Designation:

Email: 
puspa.adhikari5568@gmail.com
Phone: 
9842254892
Section: 
प्रशासन