बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

फर्निचर तथा फर्निसिङ शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

 फर्निचर तथा फर्निसिङ  शिलबन्दी  दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ,

 मिति २०७५ / ०२ / ०६