बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

भुपेन्द्र प्रसाद कोइराला

Phone: 
9842049570
Section: 
उप सचिव (अधिकृतस्तर दशौँ)