बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

लक्ष्मी कुमारी थापा

Designation:

Phone: 
9842035340