बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सम्पत्तिकर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा