बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

अन्तर स्थानीय तह संयुत्त समन्वय समितिको निर्णय