बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे

एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे ।