बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानको सूचना