बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

कर्मवारीहरुको विवरण सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको बारे ।