बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

कार्यपालिका पदाधिकारीहरु

बेलबारी नगरपालीका

नगरकार्यपालिका पदाधिकारीको नामाबली

क्र.   सं.     पदाधिकारीको नाम          पद                          मोबाईल नं.

क्र स‌‍

श्री ज्ञानेन्द्र सुबेदी

कार्यपालिका प्रमुव

9852023971

श्री ढाका कुमारी पराजुली

कार्यापालिका उपप्रमुख

9842180196

    श्री चक्र बहादुर खुलाल 

सदस्य

9842374574

   श्री घनश्याम गौतम

सदस्य

9842061298

श्री योगेन्द्र प्रसाद सुबेदी  

सदस्य

9852056217

 श्री राम कुमार र्राई

सदस्य

9842034617

श्री विश्वबन्धु बस्नेत

सदस्य

9811084390

श्री उदय बहादुर र्राई

सदस्य

9802721797

श्री चेत बहादुर बस्नेत  

सदस्य

9842155692

श्री धनपति गौतम  

सदस्य

9812322046

१०

श्री नगेन्द्र खड्का       

सदस्य

9842083606

११

श्री गंगा बहादुर याखा 

सदस्य

9842045216

१२

श्री यम बहादुर पोख्रेल   

सदस्य

9842027923

१३

श्री खिनामाया थापा

सदस्य

9852041673

१४

श्री बिन्दुकाला गुरुङ

सदस्य

9842089740

१५

श्री सुनीता चौधरी 

सदस्य

9815321161

१६

श्री सुजान राजवंशी   

सदस्य

9804346758

१७

श्री गिता गिरी      

सदस्य

9811065485

१८

श्री गिता शिवा 

सदस्य

 

१९

श्री शिवनाथ धिमाल    

सदस्य

 

२०

धन बहादुर शिवा

सदस्य