बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

कृषिजन्य वस्तुको निकासी कर आव्हानको सूचना