बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा ।