बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ढाका देवी पराजुली

Phone: 
021-545603, Mob. 9842180196
Tenure: 
5 years