बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ढुंगा, गिट्टी बाकुवा को स्थानिय तह निकासी शुल्क