बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

तलब भत्ता सम्बन्धकाे पत्र कार्यान्वयन नगर्ने