बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने अशयपत्र जारी गरिएको बारे