बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गरीएको बारे ।

श्री शंकर सिमेण्ट कंकृट इण्डष्टिज

भद्रपुर, झापा ।