बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय जारी गरीएको बारे ।

श्री सुवास ज्रेनरल सप्लायर्स प्रा. लि.

भद्रपुर, झापा ।