बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

दोस्रो पटक प्रकाशीत घर नक्सा पाश सम्बन्धी सूचना ।