बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगरपालिका स्तरिय व्यपार नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था