बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगर कार्यपालिकाको निर्णय २०७४.६.३१

नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ,नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु