बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नगर कार्यपालिका मिति २०७५.१२.२८ को निर्णय पठाईएको बारे ।