बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

पटके सवारीकर असुलको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्रवानको सूचना