बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

पत्र: कर्मचारी कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन