बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

फर्निचर तथा फर्निसिङ सामाग्री स्वीकृतीको आसयको पत्र