बेलबारी नगरपालिका कार्यालयको सौर्य उर्जामा अाधारीत सडक बत्ती जडान कार्यको अापूर्तिकर्ता छनोटको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना

बेलबारी नगरपालिका कार्यालयको सौर्य उर्जामा अाधारीत सडक बत्ती जडान कार्यको अापूर्तिकर्ता छनोटको लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना ।