बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बेलबारी नगरपालिका शैक्षिक कार्यविधि २०७४ को स‌ंशोधन सम्बन्धमा