बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बेलबारी नगर कार्नयापालिकासउप नया संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका

बेलबारी नगर कार्नयापालिकासउप नया संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका