बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बेलबारी नगर कार्यापालिकाको नया संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका ।

 

बेलबारी नगर कार्यपालिकाको नयां संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका ।