बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बोलपत्र आव्हान (E-Bidding) सम्बन्धी सूचना