बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

भूमिहीनहरुको लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा ।