बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

वातावरण दिवस सम्बन्धि जानकारी ।