बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम संचालन सम्वन्धमा