बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

 शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना .

Supporting Documents: