बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, बेलबारी न.पा.