बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

स्थानीय पूर्वाधार उपयोग सेवा शुल्क असुली सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना