बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

२ नं. वडा कार्यालय, लालभित्ती

Nepali
Population: 
६३६५
Ward Contact Number: 
९८४२०६१२९८
वडा नं. २ का जनप्रतिनिधि, Elected Official of ward no. 2