बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

२ नं. वडा कार्यालय, लालभित्ती

Nepali
Population: 
६३६५
Ward Contact Number: 
९८४२०६१२९८