बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

९ नं. वडा कार्यालय, डागिहाट

Nepali
Population: 
८,४२४
Ward Contact Number: 
९८४२०८३६०६