बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ज्ञानेन्द्र सुवेदी

Phone: 
021-545032 \ Mob. 9852045602
Tenure: 
5 yrs