बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

गणेश प्रसाद दाहाल

Phone: 
021-545344 Mob. 9852064111
Section: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत