बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

अमर बहादुर धिमाल

Phone: 
9842141503
Section: 
प्रशासन तथा पंजीकरण