बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

असिम पोख्रेल

Designation:

Email: 
ahsimpokhrel77@gmail.com
Phone: 
9852063303
Section: 
प्रशासन तथा पंजीकरण