बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

नया संरचना अनुसार बेलबारी नगर कार्यापालिकाको नक्सा तथा सिमांकन