बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

रामबिलास मलिक

Designation:

Phone: 
9842114432
Section: 
दर्ता चलानी तथा सोधपुछ