बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

Designation:

Phone: 
9851246444
Section: 
सहायकस्तर पाँचौ