बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

शाखागत कर्मचारीहरुको विवरण

बेलबारी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको शाखागत विवरण ।

बेलबारि नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बेलबारी मोरङ

शाखागत कर्मचारीहरुको विवरण

सि.नं.

पद / दर्जा

नाम थर

सर्म्पक नं.

कैफियत

प्र.प्र. अधिकृत

प्रदिप शाह

९८५२०६४१११

कार्यालय प्रमुख

 

१. सामान्य प्रशासन शाखा

 

शाखा अधिकृत (सातौ)

महेन्द्र खड्का

९८५२०४५६०४

शाखा प्रमुख

ना.सु.

लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

९८५१२४६४४४

 

खरिदार

शाल्गी पोख्रेल

९८४२४०१९४७

 

का. स.

राधिका खवास

९८६९६००८०३

 
 

२. आर्थिक प्रशासन शाखा

   

लेखा अधिकृत

धनमाया राई

९८५२०२०४१७

 

लेखापाल

बलराम गौतम

९८५२०२९९४३

 

स.लेखापाल

अदित दाहाल

९८१९३२७८७८

 
 

२.१ राजस्व व्यवस्थापन उपशाखा

   

खरिदार

 

९८५२०२८४५८

 

कम्प्टर अपरेटर

भद्रबहादुर घले

९८४२०८६२४१

 

मुखिया

सरजुलाल चौधरी

९८४२०९३९६८

 
 

३. शहरी पूर्वधार विकास शाखा

   

ईन्जीनियर

बालकृष्ण निरौला

९७४१०९४९४७

 

सव. ईन्जीनियर

दयाराम आचार्य

९८५२०४९६१७

 

सव. ईन्जीनियर

अजित महतरा

९८५१०७५००१

 

अ. सव. ईन्जीनियर

शुशिल सुवेदी

९८४२०२८९१३

 

अ. सव. ईन्जीनियर

योगेन्द्र गौतम

९८४२२४५१६९

 

अ. सव. ईन्जीनियर

सपना खड्का

९८००९७५०६०

 

प्रविधिक सहायक

राजेन्द्रकुमार खवास

९८४२३३०७७१

 

नायक सुब्बा

     

खरिदार

प्रदिप आचार्य

९८५२०२८४५८

 
 

४. भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा

   

ईन्जीनियर

विरेन्द्र गिरी

९८४९५९९५२१

 

सव. ईन्जीनियर

विप्लप राजवंशी

९८५२०६३००५

 

अ. सव. ईन्जीनियर

गुणराज तिम्सिना

९८५२०६६०००

 

अमिन

रविन खड्का

९८१३१३२४२२

 

अमिन

रचना लुईटेल

९८६२०३४६८२

 

अमिन

जनक ढुंगाना

९८०७०११०६८

 

 

५. सामाजिक विकास शाखा

   
 

५.१ शिक्षा उपशाखा

   

शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर दसौँ)

भुपेन्द्र कोइराला

९८४२०४९५७०

शाखा प्रमुख

शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं)

एलिना बस्नेत

९८४२९८३३९७

 

श्रोत व्यक्ति

प्रेम कार्की

९८४२०४४४०९

 

स. श्रोत व्यक्ति

मुक्तिनाथ गौतम

९८४२३४१७७४

 
 

५.२ जनस्वास्थ्य उपशाखा

   

हे. अ.

संन्तोष विश्वकर्मा

९८५२०४१६५६

 

का.स.

रामकुमार राजवंशी

   
 

५.३ महिला बालबालिका विकास उपशाखा  

   

स.म.वि. निरिक्षक

लक्ष्मी कुमारी थापा

९८४२०३५३४०

 

स.म.वि. निरिक्षक

सविता काफ्ले दाहाल

९८४२४१७५१७

 
 

५.४ सा.सु तथा पन्जीकरण उपशाखा

   

खरिदार

अशिम पोखरेल

९८५२०६५३०३

 
 

६. आर्थिक विकास शाखा

   
 

६.१ कृषि विकास उपशाखा

   

कृषि प्रविधिक

विशाल सिटौला

   
 

६.२ पशु विकास उपशाखा

   

शाखा अधिकृत

राम कृष्ण यादव

९८४२८५०४३३

 

 

मान वहादुर

   
 

६.३ उधोग विकास उपशाखा

   

शाखा अधिकृत

केशव प्रसाद अर्याल

 

शाखा प्रमुख

 

७. योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा

   

कार्यक्रम संयोजक

झमक भटराई

९८४२०४४१२६

शाखा प्रमुख

सा.क.अपरेटर

खगेन्द्र गौतम

९८४२०२६५२७

 
 

 

 

 

 

 

७.१ नगर सूचना केन्द्र 

   

सुचना प्रविधि अधिकृत

मनिष सुवेदी

९८५२०५५२८९

 
 

सचिवालय

     

सा.क.अपरेटर

दिनेश खड्का

९८६२१८७९२७

स्वकिय सचिव

स्वकिय सचिव

शिव राई

 

,,

सा.क.अपरेटर

केशव ढकाल

९८१३७१७५४३

 
 

कार्यालय सहयोगी

   

हलुका सवारी चालक

राज कुमार राई

९८५२०३१८३१

 

हलुका सवारी चालक

सन्त बहादुर मगर

९८०४३६७००४

 

हलुका सवारी चालक

निर बहादुर खुलाल

९८४२०७६९०१

 

का.स.

राम विलास मल्लिक

९८१०५९०८७९

 

भान्से

गोविन्द निरौला

९८१८२६२११६

 

का.स.

राजेन्द्र कुमार थारु

९८४२०२३०५५

 

का.स.

कर्ण बहादुर राई

   

का.स.

घनश्याम भण्डारी

९८४२३००३८४

 

का.स.

राधिका खवास

९८६९६००८०३

 

१०

का.स.

जमुना कुमारी खवास

९८००९६४७६८

 

११

का.स.

रोशन माझी

९८१९०६४२८२

 

१२

का.स.

करुणा चौहान विष्ट

९८०८७८४७८४

 

१३

का.स.

डम्बर कुमारी गिरी

९८११३६६७९६

 
 

कुलदरबन्दी

   

नायब सुब्बा

तुलसी प्रसाद कट्टेल

९८४१४३१७२२

 

नायब सुब्बा

लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

९८५१२४६४४४

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

नगर प्रहरी

   

नगर प्रहरी

अभिषेक राई

९८०४३३३७९७

 

नगर प्रहरी

भरत प्रसाद भट्टराई

९८२३३७३४८५

 

नगर प्रहरी

चण्डिका धिमाल

   

नगर प्रहरी

इन्दिरा खवास

९८२९३५४९८८