बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६-०९-२८)