बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सामुदायिक भवन निर्माण बेलबारी ७ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना ।